ПИАНИСТИТЕ

ПИАНИСТИТЕ
Пространство на учениците от класа по пиано на Албена Каварджикова

ПРЕДСТАВЯНЕ

Казвам се Албена Каварджикова и съм педагог по пиано в НУМСИ"Проф.Панчо Владигеров" - гр.Бургас повече от 20 години. 


РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 05.10 - 18.00 часа, стая 120 

ГОДИШНИ ИЗПИТИ 2024  :

9 - 11 клас -  25.06 от 13.00 ч., зала 106

06.06 - 4 клас - 13.00 ч., зала 106  

        -  5 клас - 14.30 ч.

 27. 05 - 1 клас от 13.00 ч. , 2 клас от 13.30 ч. , зала 106

 28. 05 - 3 клас -  13.00 ч. , зала 106

ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ

РЕСУРСИ

ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ